Privatpolitik

Persondatapolitik

Musholm Ferie Sport Konference har et overordnet mål om at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores gæster, kunder og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

Musholm Ferie Sport Konference ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Musholm Ferie Sport Konference håndterer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Musholm s kontaktoplysninger er:

Musholm Ferie Sport Konference
Musholmvej 100
4220 Korsør
musholm@musholm.dk

Musholm udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR) samt supplerende national lovgivning, f.eks. Databeskyttelsesloven.

Musholm leverer som hotel og feriecenter en lang række serviceydelser. For hver enkelt serviceydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Musholm, anvender Musholm dine oplysninger til at levere den aftalte ydelse.

2. Hvordan indsamler Musholm personoplysninger?

Musholm indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Musholms serviceydelser.
 • Fra personer der handler på dine vegne.
 • På B2B markedet. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af Musholm s serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale.
 • Via browser cookies og web beacons.
 • I forbindelse med brug af Musholms digitale ydelser.
 • Når du abonnerer på Musholms nyhedsbreve.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
 • Via TV-overvågning.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til gældende lovgivning.

3. Hvilke informationer indsamler Musholm?

Musholm indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger.
 • Kreditkortoplysninger – eventuelt som garanti for din reservation.
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik herunder også brugen af Musholm s digitale serviceydelser.
 • Feedback via vores kundeundersøgelser.
 • Feedback via fysiske som onlinebaserede konkurrencer
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Musholm personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer er vigtige for at du kan få en god ferie-, sport- eller konferenceoplevelse på Musholm og som kan have betydning, enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Musholm mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Medicinsk tilstand

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Musholm det samtidig som et samtykke til at Musholm kan behandle disse oplysninger som led i leveringen af vores ydelser til dig.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Musholm i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en gruppeansvarlig eller en samarbejdspartner.

I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede gæster om Musholms vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

4. Online køb med kreditkort 

Musholm anvender Dansk Internet Betalings System (DIBS www.dibs.dk), i forbindelse med dine køb af varer og betaling med kreditkort. Såvel DIBS som Musholm .dk er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalings System (www.pbs.dk).

Ved bestillinger og bookinger gemmer Musholm de oplysninger, som du har oplyst, i indtil 5 måneder, hvorefter oplysningerne slettes.

Udover gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

5. Hvad er formålet med indsamlingen?

Musholm indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelse samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelse, der både afgør hvilke personoplysninger Musholm indsamler samt formålet med indsamlingen.

Musholms formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb af Musholm s serviceydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold.
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Musholm s serviceydelser.
 • Tilpasning af Musholms kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.
 • Administration af din relation til Musholm.
 • Opfyldelse af lovkrav.

6. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Musholm baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Musholm kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med hotel / ferieophold, mødeafvikling og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Musholm behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Musholm kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Musholm forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Musholms serviceydelser.

Oplyser du Musholm om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøse eller politiske overbevisning eller lignende, bruger Musholm oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt dit ophold hos Musholm generelt.

I nogle tilfælde vil Musholm modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en gruppereservation og/eller en individuel overnatning foretaget af tredjepart – eksempelvis af en assistent eller lignende.

I disse tilfælde er den ansvarlige for gruppen og/eller reservationen pålagt at informere de involverede gæster om Musholm s vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik.

Behandling af dine personoplysninger er yderligere pålagt Musholm ved lov. Det er f.eks. tilfældet i forbindelse med gæsteregistrering ved check-in, hvor det i lovgivningen fremgår hvilke personoplysninger Musholm er pålagt at registrere.

7. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Musholm behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Musholm har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Musholm har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Musholm alle oplysninger, som Musholm ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Musholm efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder.

Du kan sende en elektronisk anmodning til musholm@musholm.dkog enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, så vi kan kontakte dig med henblik på at verificere din identitet.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Musholm, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Musholm vil, indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift, fremsende denne til din postadresse.

Du kan også kontakte Musholm, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Musholm kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

8. Hvis du ansøger om en stilling hos Musholm

Når du søger en stilling hos Musholm behandles de oplysninger, som du har givet Musholm i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen for udvalgte stillinger kan Musholm bede kandidaterne om at gennemføre en personlighedstest. Resultatet af denne bliver behandlet af Musholms direktion og centerledelse samt/eller den relevante afdelingsleder.

Musholm bruger oplysningerne til at vurdere, om Musholm ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Hvis du bliver ansat på Musholm gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Musholms persondatapolitik for medarbejdere, som du finder på organisationens intranet.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares maksimalt i 3 måneder efter afslaget er givet.

Musholm sørger for, at der er indgået databehandleraftaler med alle IT-leverandører og øvrige databehandlere.

Det er alene relevante ledere, HR-funktion og IT-administratorer, der med personlige passwords har adgang til dine oplysninger.

Musholm kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Musholm beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 7 i nærværende persondatapolitik.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Musholm behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Musholm sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til Musholm@musholm.dk.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

9. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Musholm beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Musholm har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

Musholm kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager Musholm løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Musholm underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Musholms sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Musholms interne systemer benytter Musholm sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

For at kunne yde det højeste niveau af service deler Musholm udvalgte personoplysninger blandt andet på din opfordring med eksterne leverandører såsom restauranter, hoteller, etc.

Musholm kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Musholm sletter dine personoplysninger, når Musholm efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

10. Cookies

Musholm  anvender cookies til Musholm s digitale ydelser.
Vi benytter os af cookies for at sikre, at hjemmesidens funktioner fungerer mest optimalt, og for at optimere brugen af vores website således, at oplevelsen bliver bedre for dig. Derudover bruger vi data til at foretage analyser/statistiske beregninger over aktiviteter på vores website. Vi har også mulighed for at anvende cookies til at målrette annoncer på Sociale Medier.

11. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Musholm s behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Musholvej 100
4220 Korsør
​Att.: Centerleder Freddy Hansen

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Musholms hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af politikken nedenfor.

Maj, 2018.