Vestsjællands førende socialøkonomiske virksomhed

Musholm Ferie – Sport – Konference er etableret i 1998 på initiativ af Muskelsvindfonden med støtte fra bl.a. Arbejdsmarkedets Feriefond. Musholm drives af den erhvervsdrivende fond Musholmfonden og er Vestsjællands førende socialøkonomiske virksomhed. Dette betyder at alt overskud fra virksomhedens drift skal geninvesteres i det gode formål om at levere gode, attraktive ferieoplevelser for mennesker med handicap. Det socialøkonomiske perspektiv betyder også, at Musholm bidrager til at skabe et mere mangfoldigt arbejdsmarked, fordi vi tilbyder gode jobmuligheder for mennesker med særlige behov.

Ekstra god tilgængelighed

Mennesker med handicap har nøjagtig de samme behov som andre mennesker når de skal på ferie. Den eneste forskel er, at mennesker med funktionsnedsættelser ofte mødes af ekstra barrierer når de gæster feriesteder i ind- og udland, eksempelvis pga. begrænsende fysiske rammer eller utilgængelige aktiviteter. Derfor er der i alle henseender gjort ekstra meget ud af tilgængeligheden på Musholm, som er blevet tænkt ind i byggeriet fra starten og indarbejdet i alle funktioner, således at den opleves naturlig og ikke bemærkes som noget særligt.

Tilgængeligheden kommer ligeledes til udtryk i vores ferieboliger, som er ekstraordinært godt udstyrede. Dette gør både at vores gæster med funktionsnedsættelse, i vid udstrækning, ikke er så afhængige af andres hjælp samt at medrejsende, pårørende og hjælpere får gode arbejdsvilkår. Dette giver mere kvalitetstid under ferieopholdet og skaber følelsen af at blive mødt af muligheder fremfor begrænsninger.

Musholm er båret af Muskelsvindfondens vision om plads til forskelle, der bygger på at alle menneskeliv er værdifulde.

Oplevelsesmuligheder skaber udvikling

Vores mål er, at et ophold på Musholm skal gøre en forskel for gæsterne alle årets dage. Oplevelsesmulighederne i vores rammer, indendørs såvel som udendørs, tager udgangspunkt i, at mennesker med handicap ikke behøver at blive pakket ind i vat. Man udvikler sig, når man kommer ud af komfortzonen på en tryg måde. Ingen kan alt, men alle er gode til noget, er omdrejningspunktet i vores filosofi.

Bliv en del af Muskelsvindfonden og Musholms fortælling

Som leverandør eller samarbejdspartner til Musholm kan I på forskellig vis blive en del af både Muskelsvindfonden og Musholms fortælling, hvis I som virksomhed kan se et forretningsmæssigt perspektiv i at bidrage til det gode formål. Nogle vælger at bidrage alene ved at tilbyde ekstra skarpe priser. Andre vælger at indgå en decideret partnerskabsaftale, hvor man ser det som en del af virksomhedens sociale ansvar at handle og markedsføre sig sammen med Musholm og Muskelsvindfonden.

I en partnerskabsaftale med Musholm kan følgende eksempelvis indgå:

  • Gode rabatter ved brug af centret til konferencer eller ferieophold for medarbejdere
  • Product placement og profilering i vores markedsføringsmaterialer, på vores hjemmeside eller direkte på centret
  • Fribilletter med mulighed for backstagerundvisning ved fx Grøn Koncert og Cirkus Summarum.